Adwokat Rabka

Kim jest adwokat?

Praca jaką wykonuje adwokat Rabka polega na udzielaniu pomocy prawnej klientom indywidualnym i firmom. Jest to prowadzenie dokumentacji pracowniczej, sporządzanie specjalistycznym pism, dokumentów, opinii oraz przede wszystkim reprezentacja klienta w sądzie lub urzędach. Adwokat Rabka może być obrońcą zarówno w sprawach karnych jak i karnoskarbowych.

Adwokaci mogą wykonywać swój zawód indywidualnie zakładając własną kancelarię lub działać w spółce lub zespole adwokackim należącym do już działającej na rynku instytucji. Często adwokat Rabka podejmuje długoterminową współpracę z konkretnym klientem lub firmą. W ten sposób zostaje jej prawnym opiekunem, doradza w ważnych kwestiach oraz zajmuje się dokumentacją prawniczą.

adwokat rabka

Jak zostać adwokatem?

Aby ubiegać się o zawód adwokat Rabka kluczowe jest ukończenie studiów wyższych na kierunku prawniczym. Pozwala on na przystąpienie do specjalistycznych egzaminów na wybraną aplikacją, w tym aplikacją adwokacką. Egzamin jest bardzo obszerny, składa się ze 150 pytań. W zakres obowiązującego materiału wchodzi prawo konstytucyjne, karne, postępowanie karne, skarbowe, wykroczenia, prawo cywilne, prawo postępowania cywilnego, prawo gospodarcze, prawo spółek prawa handlowego , prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo administracyjne, prawo finansowe, prawo europejskie, prawo postępowania administracyjnego oraz finansowego oraz innych organów działalności prawnej działających na ternie naszego kraju.

Po zdaniu egzaminu kandydat na adwokat Rabka w ciągu dwóch lat musi zapisać się na listę aplikantów. W tym czasie każdy z nich musi znaleźć organizację, która przyjmie go na praktykę w czasie, której będzie zdobywał doświadczenie zawodowe. Aplikacja jest odpłatna i trwa 3 lata. Kandydat zobligowany jest także do wstąpienia do samorządu adwokackiego. Nauka kończy się egzaminem zawodowym, po którym kandydat otrzymuje tytuł adwokat Rabka.

Może Ci się również spodoba