Jak na przykład powinna wyglądać dzisiejsza oświata?

W mediach raz za razem częściej słychać rozważania znawców i polityków na kwestię potrzeby reformy polskiej edukacji. Mimo że nasza młodzież poprawnie wypada na tle swoich rówieśników z innych krajów, jest równolegle bardzo mizernie przygotowana do podjęcia studiów wyższych i zapoczątkowania kariery zawodowej.

Modernizacja

Prawie że każde szkoły w kraju dysponują nowoczesnym zapleczem informatycznym. Wydawać by się mogło, że nasze szkolnictwo jest więc wystarczająco współczesne. Nic jednakże po informatyzacji szkół, jeżeli projekty uczenia w większości z przedmiotów nadal pozostają nadzwyczajnie przestarzałe. To oczywiście one winny zostać modernizowane i dopasowane do potrzeb rynku pracy. We współczesnej szkole edukacja bowiem cały czas wspiera się na kumulowaniu informacji encyklopedycznej. Rynek pracy natomiast potrzebuje nade wszystko pracowników potrafiących poszukiwać i szacować zyskane dane. Dzisiejsze świadectwa szkolne nie odkrywają biegłości analitycznego i syntetycznego myślenia, a właściwie zdolność utrwalania uzyskanej znajomości.

krzesła szkolne

Krzesła szkolne

Razem z modernizowaniem projektu edukowania wskazana jest reforma nauczania przyszłych pedagogów. Profesjonaliści od dawna głoszą, iż młodzi pedagogogowie są marnie przygotowywani mentalnie i merytorycznie do prowadzenia nauki. Większa część z nich nie zna zasadniczych mechanizmów metodycznych pozwalających na efektywne przekazywanie wiedzy młodym ludziom. Poza nauczaniem treściowym, pedagogi potrzebują także wsparcia w materiałach szkolnych. Porządne krzesła szkolne nie zaledwie pomogą im w realizowaniu nauki, ale przede wszystkim nakłonią ich do dalszego kształtowania własnej wiedzy. Największą albowiem ułomnością współczesnych dydaktyków jest wspieranie się tylko na wiadomościach, jakie uzyskali w toku studiów. Natomiast Błękitna planeta się ciągle polepsza. Wie o Owym młodzież, która każdego dnia wykorzystuje z netu. Solidny belfer nie może wówczas pozostawać w tyle za swoimi uczniami. Nieprzerwane samokształcenie jest albowiem warunkiem dzisiejszej szkoły.

pomoce dydaktyczne dla nauczycieli

Może Ci się również spodoba