Prawo a prywatna agencja detektywistyczna


Detektywi na ogół wynajmowani są do rozwiązywania ciężkich spraw, a czasami współdziałają z służbami śledczymi. W naszym państwie tworzy się coraz to więcej filii detektywów, gdyż usługi dzięki nim oferowane stają się coraz mocniej znane. Szeroki wkład w ich rekomendowaniu wzięły seriale o śledczych, niewiele ludzi jednak wie, jakie możliwości prawne posiada prywatny detektyw. Rzeczywistość znacznie odbiega od tego, co zdołamy dostrzec na ekranie telewizora, natomiast przywileje ludzi świadczących usługi śledcze wcale nie są tak rozległe, jak zdołałoby się wydawać.

W życie weszła ustawa, jaka dokładnie określa które przywileje i zobowiązania posiadają osoby oferujące usługi detektywa. Śledczy nie zdoła korzystać ze informacji przeznaczonych wyłącznie dla odpowiednich służb. Nie przestrzeganie tegoż prawa będzie skutkować wysoką grzywną bądź nawet pojściem do więzienia. Ewidentnie w szczególnych wypadkach sąd zdoła pozwolić na otrzymanie tych informacji, wykonuje to wszak z oporem. W Polsce prywatni śledczy nie dostają łatwo u organów ścigania, a policja nie ma prawa udzielać im zbyt wielu informacji np. osobowych. Prywatny detektyw jest zmuszony zawsze mieć ze sobą legitymację, która zawiera jego dane personalne a także nazwę firmy wydającej licencję. Oprócz tego, ktokolwiek, kto świadczy usługi detektywistyczne, powinien normalnie składać raporty na temat śledztwa, które po przeprowadzeniu sprawy należy przedłożyć zleceniodawcy. Takie dokumenty są dokładnie sprawdzane i mogą być rozpatrywane w charakterze dowodu na rozprawie. Prywatni detektywi muszą przeprowadzać własne powinności sumiennie oraz muszą respektować prawa człowieka. Źródło, z jakich czerpią informacje oraz okoliczności spraw powinny zostać niewiadomą. W dodatku, w przypadku kiedy zlecenie jest nieetyczne albo niezgodne z prawem, na detektywie ciąży obowiązek odrzucenia go.

Żródło: veritas24.pl

Może Ci się również spodoba