Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa – nadzieja dla mieszkańców.

Media dzisiejsze alarmują, że smog zatruwa nasze otoczenie. Tyczy się to przeważająco dużych miast, jak Warszawa, Kraków, Łódź, Rybnik. Z minionych badań wynika, iż największe stężenie zanieczyszczeń w powietrzu w niniejszym roku kalendarzowym odnotowano w Krakowie. W związku z znacznym stężeniem zanieczyszczeń polecano by obywatele zamieszkujący tereny skażone smogiem nie otwierali okien w celu przewietrzenia mieszkania, unikali aktywności fizycznej na dworze, a również nie spacerowali zbyt długo na wolnym powietrzu.

 pone kraków


Dyrektywy takie wygłoszono przede wszystkim do ludzi w największym stopniu narażonych na choroby i infekcje, to znaczy do ludzi starszych, dzieci oraz kobiet przy nadziei. Czym jest więc ten „okropny” smog, zatruwający nam powietrze, utrudniając nam, ludziom żywot? Azaliż rzeczywiście jest on zagrożeniem dla ludzkiego zdrowia, natomiast w szerszej perspektywie jest w stanie być niebezpieczeństwem dla życia nas wszystkich? Azaliż to ledwie bajeczka relacjonowana wszędzie by napędzać rynek? Według Encyklopedii Polskiego Wydawnictwa Naukowego, smog jest to nienaturalne zjawisko pogodowe w postaci mgły, która zawiera skażenia atmosfery. Da się wyróżnić dwa warianty smogu: smog fotochemiczny i smog kwaśny. Smog kwaśny to mgła przemysłowa, mająca w sobie potężnie dwutlenek siarki i dwutlenek węgla i pył i sadzę. Smog fotochemiczny to smog korodujący, którego dominującymi komponentami są aktywne związki organiczne, innymi słowy nadtlenki, aldehydy oraz ozon, tlenek węgla, tlenki azotu. Zatem kierując się wymienionymi definicjami smogu można skusić się na wniosek, że smog to nie iluzoryczny rezultat czyjeś fantazji, lecz rzeczywiste zagrożenie dla ludzi. Większe miasta, w tym też Karków przedstawiły kampanie społeczne i projekty, mające w zamyśle osłabienie powstawania zanieczyszczeń. Jednym z nich jest Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa, w skrócie pone kraków.

Może Ci się również spodoba