Tłumacz przysięgły włoskiego

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły włoskiego?

Tłumacz przysięgły włoskiego to osoba zaufania publicznego, która ukończyła studia wyższe na kierunku lingwistycznym bądź filologicznym, zdała odpowiednie egzaminy i została wpisana na listę tłumaczy przysięgłych. Tłumacz przysięgły włoskiego zajmuje się przekładaniem dokumentów urzędowych oraz procesowych. Dysponuje swoją pieczęcią, na której widnieje jego imię i nazwisko, język, którym włada oraz w środku pieczęci znajduje się jego numer z listy tłumaczy przysięgłych. Lista wszystkich tłumaczy przysięgłych w Polsce znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

tłumacz przysięgły włoskiego

Jakie warunki trzeba spełnić, aby wykonywać zawód tłumacz przysięgły włoskiego?

Osoba chcąca wykonywać zawód tłumacz przysięgły włoskiego, musi mieć obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Przede wszystkim musi ukończyć studia wyższe, znać język polski oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może być karana za przestępstwo skarbowe, umyślne lub nieumyślne. Aby zostać tłumacz przysięgły włoskiego, konieczne jest również zdanie egzaminu tłumacza przysięgłego, który składa się z dwóch części. Pierwsza to wykonanie tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, a druga część to tłumaczenie ustne konsekutywne, czyli z języka polskiego na język obcy oraz tłumaczenie ustne a vista z języka obcego na język polski. Egzamin jest zdany tylko w przypadku uzyskania pozytywnych ocen z obydwu części. Zobacz więcej na: http://123wloski.pl/

Może Ci się również spodoba