Transport zwłok z zagranicy

Jak wygląda transport zwłok z zagranicy

Transport zwłok z zagranicy odbywa się zarówno drogą morską, jak i samolotami, a także koleją. Warunki zapewniają bezpieczeństwo sanitarne i techniczne. Transport zwłok z zagranicy jest dużym wydatkiem, warto więc zwrócić uwagę na wszystkie możliwości. Zazwyczaj transport trumny jest bardziej ekonomicznym rozwiązaniem. Koszty kremacji za granicą są dużo większe niż w Polsce. Dodatkowo można ubiegać się o zasiłek z ZUS/KRUS. Przysługuje on m.in. osobie obcej, pracodawcy lub członkowi rodziny. Warunkiem uzyskania takiego zasiłku jest pokrycie kosztów pogrzebu. Warto pamiętać, że transport zwłok z zagranicy ma różne ceny ze względu na miejsce, z którego ciało jest sprowadzane. Dodatkowo ważną informacją jest to, że transport zwłok z zagranicy zazwyczaj pokrywa również koszt standardowej trumny lub urny.

Transport zwłok z zagranicy

Transport zwłok z zagranicy od strony prawnej – jak długo trzeba czekać na stosowne dokument?

Aby dostać pozwolenie na transport zwłok z zagranicy, należy uzyskać wiele dokumentów, m.in. zaświadczenie polskiego konsula oraz pozwolenie starosty. Transport zwłok z zagranicy jest nadzorowany przez państwowego, powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego. W normalnych okolicznościach takie dokumenty wydawane są natychmiastowo, najpóźniej 3 dni od daty złożenia wniosku. W sytuacji, gdy transport zwłok z zagranicy dotyczy osoby, która zmarła w wyniku choroby zakaźnej m.in. dżumy czy trądu, pozwolenie można uzyskać dopiero po upływie 2 lat.

Dowiedz się więcej na: https://charon24.eu/2020/12/03/transport-zwlok-z-zagranicy-poradnik/

Może Ci się również spodoba