Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony

Czym jest wypowiedzenie umowy najmu na czas określony?

Zanim zdecydujesz się na wynajęcie swojego mieszkania, musisz zdawać sobie sprawę z wszystkich możliwych opcji, takich jak najem okazjonalny, zwykły czy instytucjonalny, ponieważ z tym wiąże się również wypowiedzenie umowy najmu na czas określony. Twoi najemcy mogą być różni — będą płacić czynsz na czas, nie zakłócać ciszy nocnej oraz dbać o mieszkanie, ale mogą również znaleźć się tacy, który będą dla Ciebie oraz sąsiadów bardzo problematyczni. Co wtedy? Możesz przedłożyć im wypowiedzenie umowy najmu na czas określony

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony

Czym jest umowa najmu?

Umowa najmu regulowana jest przez przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o ochronie praw lokatorów, a przede wszystkim określa zasady wynajmu. Powinna być sporządzona w formie pisemnej, po jednym egzemplarzu dla każdego wynajmującego oraz dla właściciela lokalu. Umowa powinna zawierać warunki najmu, czyli okres trwania umowy, wysokość czynszu, termin płatności i numer konta bankowego, na który ma być przelewany czynsz. Do każdej umowy powinien być dołączony protokół przekazania lokalu, czyli opis, w jakim stanie właściciel oddaje mieszanie. Taki protokół jest potrzebny do późniejszego rozliczenia się z kaucji, którą właściciel ma prawo przeznaczyć na remont mieszkania. Jeśli kontakty najemcy i właściciela są niezadowalające, właściciel jak i najemca może przedłożyć wypowiedzenie umowy najmu na czas określony na zasadach opisanych w umowie najmu. Zobacz więcej na: https://www.najemwpraktyce.pl/wypowiedzenie-umowy-najmu-czas-okreslony/

Może Ci się również spodoba