Zwrot vat z zagranicy. Także dla Ciebie!

Podatnicy VAT mogę starać się o zwrot vat z zagranicy. Jest to korzystne rozwiązanie dla osób, które w krajach członkowskich Unii Europejskiej zapłacili podatek vat od towarów i usług. W odniesieniu do dawnych przepisów jest to nowość, z której korzysta obecnie coraz więcej osób.

Jak odzyskać vat z zagranicy ?

Wniosek o odzyskiwanie vat można złożyć w formie elektronicznej w kraju członkowskim siedziby, poprzez użycie portalu elektronicznego. Jest to łatwe i wygodne rozwiązanie. Wymienione przepisy odnoszą się do wniosków, które zostały złożone po 31 grudnia 2009 roku.

Zwrot podatku vat, czyli zwrot podatku od wartości dodanej przysługuje osobie, która jest podatnikiem i na terenie krajów członkowskich wspólnoty europejskiej nabyła towar, lub usługę w cenę której wliczony został podatek vat, wynikający z zaimportowania tego produktu do kraju rodzimego. Taka sytuacja upoważnia podatnika do prawa obniżenia kwoty należnej o kwotę podatku, który został naliczony na terenie kraju.
zwrot vat z zagranicy
Każdy podatnik, który chce skorzystać z takiego rozwiązania musi spełnić kilka wymagań, takich jak m.in. nie posiadać siedziby działalności gospodarczej ani też stałego miejsca prowadzenia takiej działalności, z których doszło do dokonania transakcji.
Innym koniecznym do spełnienia warunkiem jest brak dostarczenia towarów i brak świadczenia usług, które można określić jako uznane za dostarczane lub wykonywane na terenie państw członkowskich w zakresie zwrotu. Wyjątkiem jest dostawa usług transportu oraz pomocniczych usług i dostawa na rzecz osoby, która nie jest zobowiązana do zapłaty podatku vat.

Szczegółowe regulacje prawne w przypadku starania się o zwrot podatku vat w krajach członkowskich wspólnoty europejskiej regulują przepisy wspólnoty, które określają kto i na jakich warunkach może korzystać z takich form odzyskiwania vat.

Może Ci się również spodoba